Kakor

Den här webbplatsen använder kakor för att hålla reda på vilka besökare som är inloggade och vilka som inte är det. Kakan är en sträng med slumpvis utvalda tecken och innehåller inga personliga data. Webbservern håller sedan reda på vilken kaka som hör till vilken besökare, och kan på så sätt veta om man är inloggad på sidan.

Våra kakor används enbart just för ändamålet att hålla reda på om besökarna på webbplatsen är inloggade eller inte. De används INTE för reklam, spårning eller andra syften. Inga andra personer, organisationer eller utomstående har tillgång till informationen om vem som är inloggad på webbplatsen.